Home Котки Малкото котенце От раждане към зрялата възраст

От раждане към зрялата възраст

Принтирай
От раждане към зрялата възраст

Развитието на котенцето

Изцяло зависимо от майка си, малкото котенце става независимо само за няколко седмици. Това бързо развитие, което протича преди отбиването, т.е. докато котенцето все още суче от майка си, е истинско превъплъщение, характерно за котешкия род.

Родено сляпо и глухо, котенцето идва на белия свят с тегло едва около сто грама. Облизано от майка си, която по този начин го освобождава от обвивките му, то се затопля и стимулира. Това ще му позволи да намери млечните зърна, от които ще се храни. Неспособно да регулира телесната си температура до 3-та седмица след раждането, то се сгушва на меко и удобно до корема на майка си, за да забозае коластра, която е богата на антитела. След няколко дни то ще започне да получава от майка си мляко, като сученето ще отнема една трета от времето му през първия месец. Между 7-ия и 10-ия ден то удвоява телесното си тегло. В рамките на 5 седмици котенцето ще може да се движи и сетивата му ще се развият, докато то разделя времето си между игри и сън, когато не суче.

Петте сетива

От раждането си котенцето има достатъчно развито обоняние, което му позволява да намира майка си. Освен това то е в състояние да разграничава три основни вкуса: сладко, солено и кисело, като последните два не му харесват особено. От друга страна, то е сляпо и глухо и развива тези две сетива почти по едно и също време. Слухът се появява около 5-ия ден след раждането, но котенцето е в състояние да се ориентира по звука едва след 14-дневна възраст. На около един месец то придобива уменията на възрастна котка и започва да разпознава гласа на майка си. Котенцето отваря очите си между 7-ия и 15-ия ден от раждането. То се нуждае от още 3-4 дни, за да развие ориентацията си в пространството. За едновременното развитие на зрението и слуха са нужни още няколко дни.

Котенцето има много добре развит усет за равновесие още в ранна възраст, въпреки че е малко тромаво. То трудно координира движенията си преди 2-та седмица от раждането. Започва да ходи на четирите си крака около 17-дневна възраст и става доста умело в драскането на ухото си със задния крак около 3-та седмица след раждането. На 35-дневна възраст то се научава да драска и да прибира ноктите си.

Основните части на тялото

Основните анатомични части се развиват с различен темп. Котенцето се ражда със сравнително голяма глава, след което крайниците му се удължават: котенцето изглежда с издължени крака. Накрая се развива останалата част от тялото му, придобивайки типичните пропорции на възрастна котка.

Поведение

Почистването на козината, ходенето по малка и голяма нужда и храненето (с изключение на бозаенето) са инстинктивни умения, но също така се преподават много бързо от майката на нейните котенца. Още на 15-дневна възраст котенцето може да ближе предното си краче. На 30-дневна възраст то започва да се доближава до котешката тоалетна като драска по пясъка. След 3-та седмица от раждането се научава да се изхожда в котешката тоалетна само. Още през 4-та седмица от раждането то може да се храни като имитира поведението на майка си и по този начин усвоява нейните хранителни предпочитания.

Всички умения за общуване, специфични за котешкия род, започват да се формират около 3-та седмица след раждането до края на 7-та или 8-та седмица от раждането. Котенцето започва да си играе около 3-та седмица след раждането. Това включва допир и игри между котенцата, общуване с майката, което прави възможна вътрешната социализация. По този начин котенцето се научава да драска и започва да проявява интерес към "плячката," – насекоми или малки предмети. Хищническото поведение, което е специфично за неговия вид, започва да се формира в края на първия месец. Усвояването на социални умения за общуване с приятелските видове (човек, куче...) също протича около 3-та седмица след раждането и приключва на около 3-месечна възраст. Освен това котенцето трябва да бъде поставено в среда с визуални и звукови стимули, където да има възможност да общува. Галено и държано на ръце за няколко минути на ден, оставяно в присъствието на деца, на други животни, заобиколено от различни шумове, котенцето става все по-уравновесено. Поведението му като възрастна котка ще зависи до голяма степен от разнообразието на средата, в която живее през този етап.

Видео

The kitten’s first steps

No experience can replace these few fascinating months during which the kitten blooms to become an adult cat. This evolution should take place in complete serenity, by adhering to a few essential rules with respect to choosing his breed and welcoming him at home, and by providing him with nutrition and care that will ensure his well-being and health.