Да живееш с кученце

Принтирай
Обучение

Основни правила

Точно както ваксинацията или ежедневните занимания, обучението е едно от задълженията на човека към кучето веднага след като реши да го направи свой компаньон. Това е гаранция, че животното, неговият стопанин и семейството му ще съжителстват в хармония, но и че кучето ще се интегрира в обществото. Обучението на малкото кученце трябва да започне в подходящия момент, когато способността му да учи е оптимална.

Обучението на малкото кученце е постепенно. Кученцето има ограничен капацитет за концентрация: бързо може да възникне риск от преумора, ако упражненията траят твърде дълго.

Мотивация

Успешното обучение зависи от удоволствието и строгостта. Кученцето естествено обича да си играе и тази възможност трябва да бъде използвана, за да го накарате да „работи” без ограничения, чрез кратки упражнения. Освен игрите, които дават възможност обучението на кучето да се превърне в споделена радост, желанието на кученцето да спечели обичта на стопанина си и да му достави удоволствие не трябва да се пренебрегва в процеса на обучение. Това в никакъв случай не изключва строгостта, която трябва да е златно правило в отношението към кученцето: то не трябва да се третира като човешко същество, а като животно, каквото е.

Поощрителна награда

Наградата засилва мотивацията и улеснява обучението. За да бъде ефикасна, тя трябва да има смисъл за кучето, т.е. господарят трябва да го поздрави с погалване и топъл глас при успешно изпълнение на упражнението. От друга страна, порицанието трябва да наказва всяка глупава проява или лошо поведение, но то трябва да се използва, само ако кученцето е било заловено в момента на извършване на действието. Трябва да се отбележе, че обучението чрез позитивно затвърдяване (т.е. предпочитане на наградите) е далеч по-ефективно, отколкото обучението чрез негативно затвърдяване (т.е. предпочитане на порицанията).

Език

Използваният език трябва да е пригоден към животното, с прости, кратки и често повтаряни команди. И без това кучето разбира по-добре тона, с който са изречени думите, отколкото техния смисъл: затова интонацията на гласа трябва да се променя в зависимост от това дали подавате команда, дали го поощрявате или го порицавате. Жестът с ръка също е ефективно средство за общуване с него.

Привикване с името

Първото нещо, което кученцето трябва да научи, е името си. Още от първия ден назоваването на името му ще бъде последвано от приятния момент да го насърчите да изпълнява команди.

Командата "Не"

От съществено значение е да втълпите на кученцето смисъла на думата "He" веднага след пристигането му.

  • Командата "He" ще се свързва с всички забранени неща, каквито и да са те.
  • Командата трябва да е категорична и произнесена със строг и недвусмислен тон, когато видите кученцето да извършва непозволено действие.
  • В началото на процеса на обучение може да направите жест, отблъсквайки кученцето с ръка и изричайки в същото време "He." . След това ще трябва само да казвате "He" със строг глас.

Ходене по малка и по голяма нужда

Кученце, което отива в нов дом, обикновено не е научено да ходи по малка и по голяма нужда на определено място; то познава само мястото, където спи. Ако се е изходило вкъщи, докато господарят му е отсъствал, няма смисъл да му се карате. Порицанието действа, само ако кученцето е наказано на момента. За да бъде обучено правилно за ходене по малка и по голяма нужда, кученцето трябва да бъде извеждано на всеки два часа и задължително след всяко хранене.

Трите основни команди: стой, седни, легни

Трябва да внимавате командите ви да са логични. Това, което е било забранено един ден, не трябва да бъде толерирано на следващия от никой от семейството. Трите основни команди се практикуват с кученцето на повод.

Водене на повод

Поводът е средство за контрол, знак за радост, тъй като кученцето ще излиза навън на разходка. Той не трябва да бъде използван за наказание. Както при обучението за ходене по малка и по голяма нужда, кученцето се приучава по-лесно към воденето на повод, когато обучението започне от рано. За да свикне кученцето да носи нашийник, разхождането на повод започва у дома, по няколко пъти на ден и винаги за кратко време. Ако кученцето се дърпа на повода, трябва да кажете „Не” като рязко придърпвате повода.

Повикване

Нещо повече от команда, повикването е покана да се върне при господаря си, за да бъде погалено или да получи награда: повикването трябва да е свързано с положителен жест, но изисква повече строгост. Трябва да започнете като придружите повикването с подаване на паничката му с храна, след което преминете от периметъра на дома навън. Ако кученцето не изпълнява командата „Тук”, тръгнете в обратна посока и се скрийте: това ще го направи нервно и то много бързо ще дойде при вас!

Лакомства и храна

Даването на лакомства или остатъци от храна влияе неблагоприятно върху хранителния баланс, осигуряван от пълноценната храна, давана на малкото кученце. Нещо повече, ако е в прекалено големи количества или редовно, то може да допринесе за натрупването на наднормено тегло и да навреди на здравето му. Даването на храна трябва да е свързано и с проявите на добро поведение, като по този начин се възпира лошото поведение, ако кученцето е привикнало да върши нередни неща.

  • До 6-месечна възраст подходящият режим на хранене е 3 пъти на ден, след това 2 пъти до края на периода на растеж.
  • Храната трябва да се дава на малкото кученце в точно определени часове, в една и съща чиста паничка, на едно и също място, като винаги трябва да има осигурена паничка с прясна вода.
  • Кученцето трябва да бъде оставено само, когато се храни и никога не трябва да му се дава храна, докато вие се храните на масата.

Открийте 10-те правила на стопанина на куче

Кучешките тренировъчни центрове дават възможност малкото кученце да се срещне с други кучета на неговата възраст и да покаже, че не се страхува или че не е агресивно към събратята си. Те гарантират на стопанина, че провежда правилно обучението и че ще съпреживее с животното си мигове на споделено удоволствие.

Снимки